PHP ( Llenguatge de programació)

PHP és un llenguatge de programació interpretat que s'utilitza per a generar pàgines web de forma dinàmica. S'executa al cantó del servidor, per aquest motiu al navegador web ja l'hi arriba la pàgina en format HTML, no podent visualitzar-ne el codi php. Tot i que és menys popular. PHP significa Hipertext Preprocessor, tot i que originalment eren les sigles de Personal Home Page Tools.Història:

Va sorgir als voltants del 1994 com un conjunt d'scripts escrits per Rasmus Lerdof en Perl. El 8 de juny de 1995 Lerdorf va alliberar PHP per tal d'accelerar la localització d'errors i millorar-ne el codi. Aquest versió es va anomenar PHP version 2, aquesta versió ja disposava de les funcionalitats bàsiques que PHP té actualment.


PHP 5 El 13 de juliol de 2004, va ser llançat PHP 5, utilitzant el motor Zend Engine 2.0 (o Zend Engine 2). La versió més recent de PHP és la 5.3.3 (22 de juliol de 2010), que inclou tots els avantatges que proveeix el nou Zend Engine 2 com:

 • Millor suport per a la Programació Orientada a Objectes, que en versions anteriors era extremadament rudimentari.
 • Millores de rendiment.
 • Millor suport per MySQL amb extensió completament reescrita.
 • Millor suport a XML (XPath, DOM, etc.).
 • Suport natiu per SQLite.
 • Suport integrat per SOAP.
 • Iteradores de dades.
 • Maneig d'excepcions.
 • Millores amb la implementació amb Oracle.

 • Encara se segueixen publicant versions de la branca 5.2.X, sent publicada la versió 5.2.14 el 22 de Julio de 2010, encara que la majoria són actualitzacions de seguretat.

  La versió actual de php es la 6.

  p>Últimes Noticies Programació:

  Aprende a programar como se aprende a leer

  1. Un número creciente de países enseña a los alumnos a escribir código
  2. El objetivo es formar a creadores y no solo a meros consumidores
  3. Potencia la creatividad y la mente lógica
  4. Llegir més...