Java(Llenguatge de programació)

Java és un llenguatge de programació dissenyat en el 1990 per James Gosling amb altres companys de Sun Microsystems a partir de C++. Des del seu naixement va ser pensat com un llenguatge orientat a objectes. Entre el 13 de novembre de 2006 i el maig del 2007 Sun va alliberar parts de Java com a programari lliure de codi obert. És un dels llenguatges de programació més utilitzats, i s'utilitza tant per aplicacions web com per aplicacions d'escriptori.El Java és un llenguatge interpretat (són aquells que necessiten d'un programa intèrpret per a ser executats) i, per tant, pot semblar lent en comparació amb altres llenguatges, però ofereix un índex de re-utilització de codi molt elevat. Aixó fa posible que poguem trobar moltes llibreries lliures de java. És un llenguatge flexible i potent tot i la facilitat amb la qual es programa i dels resultats que ofereix. Una de les característiques de java és el fet que és un llenguatge multiplataforma (és un terme informàtic que s'utilitza per definir al programari, ja sigui un sistema operatiu, llenguatge de programació o un programa, que pot ser executat en diverses plataformes.)

Generalment els programes de Java es compilen en un bytecode (fitxer .class) que pot córrer en una Màquina Virtual Java. Sun Microsystems disposa de tres implementacions diferents de Java: J2SE per a aplicacions d'escriptori; J2EE per a aplicacions distribuïdes i J2ME per a plataformes amb recursos més reduïts com ara mòbils o PDAs. Per a cada una de les tres implementacions és possible descarregar el JRE (entorn d'execució Java) per a executar aplicacions o el SDK (Eines per al desenvolupament d'aplicacions) per a programar aplicacions en Java, aquest últim també inclou el JRE.

Duke la mascota de java.

Duke, la mascota de java.


Algunes Característiques de Java:

 • Senzill: Java s'ha creat perquè sigui un llenguatge senzill amb una sintaxi elegant. Únicament consta de tres tipus de dades primàries, eliminant els punters i l'herència múltiple

 • Orientat a objectes: Java segueix els paradigmes de la programació orientada a objectes, ja que la programació amb Java se centralitza en la manipulació, creació i construcció d'objectes.

 • Distribuït: Java permet la construcció d'aplicacions distribuïdes per mitjà d'una col·lecció específica de classes.

 • Portable: Java és un llenguatge d'alt nivell i de plataforma independent, això li dóna portabilitat.

 • Últimes Noticies Programació:

  Aprende a programar como se aprende a leer

  1. Un número creciente de países enseña a los alumnos a escribir código
  2. El objetivo es formar a creadores y no solo a meros consumidores
  3. Potencia la creatividad y la mente lógica
  4. Llegir més...