Qué es un llenguatge de programació?

Un llenguatge de programació és un llenguatge informàtic utilitzat per controlar el comportament d'una màquina, normalment un ordinador. Cada llenguatge té una sèrie de regles sintàctiques i semàntiques estrictes que cal seguir per escriure un programa informàtic, i que en descriuen l'estructura i el significat respectivament. Aquestes regles permeten especificar tant la classe de dades amb què treballarà el programa com les accions que realitzarà. Mentre que alguns llenguatges es defineixen per una especificació formal (un document), altres són definits oficiosament per una implementació concreta (un compilador). Actualment existeixen milers de llenguatges de programació, i se'n creen de nous contínuament.Alguns dels més extensos són ASM, C, C++, C# i Java, tot i que els llenguatges de programació relacionats amb la web, com ara PHP i Javascript estan esdevenint més i més populars.

Llenguatges de programació més utilitzats:


Java: 70%

JavaScript: 70%

Pitón: 70%

C: 70%


Algunes imatges...

llenguatge de programació Java. llenguatge de programació PHP. llenguatge de programació JavaScript. llenguatge de programació C. Exemplecodi

Últimes Noticies Programació:

Aprende a programar como se aprende a leer

  1. Un número creciente de países enseña a los alumnos a escribir código
  2. El objetivo es formar a creadores y no solo a meros consumidores
  3. Potencia la creatividad y la mente lógica
  4. Llegir més...